Preskocit navigáciu

Spoločenskovedný seminár


         
       Spoločenskovedný seminár patrí medzi hlavné prostriedky výchovy profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Tematika je vopred stanovená na celý výcvikový rok z oblastí mravnej, právnej, politickej, výchovy k historickému povedomiu, k líderstvu a k zdravému životnému štýlu s možnosťou zaradenia aj aktuálnych spoločenských a vojenských tém. Na zabezpečenie a podporu týchto seminárov sa spracováva účelová publikácia Vojenská osveta, ktorá poskytuje študijný materiál na prezentáciu jednotlivých tém. Pre didaktickú podporu lektorov sú k dispozícii základné PowerPointové prezentácie, testy z danej problematiky, otázky do diskusie a širšie spektrum odporúčanej literatúry.
      
 
     
         Publikácia Vojenská osveta je základnou literatúrou poskytujúcou informácie v oblasti výchovy a tradícií pre široké spektrum profesionálnych vojakov, zamestnancov a vedúcich spoločenskovedných seminárov. S cieľom pomoci a skvalitnenia SVS uvádzame Vojenskú osvetu v elektronickej podobe. 
  
Spoločenskovedný seminár v roku 2017
            
Mesiac
Téma
Názov
Január-marec
Hlavné úlohy vojenského útvaru (jednotky) na výcvikový rok 2017
Február
T1
Marec
T2
Apríl
T3
Máj
T4
Jún
T5
September
T6
Fašistické represálie v priebehu 2. svetovej vojny na Slovensku a ich dôsledky na slovenskú spoločnosť
Október
T7
Vojenská symbolika Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR po roku 2002 v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie
November
T8
Ľudské práva a ich uplatňovanie v ozbrojených silách
Riziká a dôsledky prejavov intolerancie, radikalizmu a extrémizmu pre ozbrojené sily
December
T9
Psychosomatické ochorenia v súčasnej dobe
        

Tematický plán SVS na rok 2017 (*.pdf)

              
O1

 TÉMA T5

Prezentácia T5

Test T5

   
Metodická poznámka / Vyhodnotenie testov 2/2017 (*.pdf)
     
O2
TÉMA T6
Prezentácia T6
Test T6
TÉMA T7
Prezentácia T7
Test T7
TÉMA T8
Prezentácia T8
Test T8

TÉMA T9

Prezentácia T9

Test T9

   

 

 
Vojenské osvety v elektronickej forme (*.pdf)
  

MIMORIADNA OSVETA  2016

 

Skočiť na menu
Share