Preskocit navigáciu

Spoločenskovedný seminár


         
       Spoločenskovedný seminár patrí medzi hlavné prostriedky výchovy profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Tematika je vopred stanovená na celý výcvikový rok z oblastí mravnej, právnej, politickej, výchovy k historickému povedomiu, k líderstvu a k zdravému životnému štýlu s možnosťou zaradenia aj aktuálnych spoločenských a vojenských tém. Na zabezpečenie a podporu týchto seminárov sa spracováva účelová publikácia Vojenská osveta, ktorá poskytuje študijný materiál na prezentáciu jednotlivých tém. Pre didaktickú podporu lektorov sú k dispozícii základné PowerPointové prezentácie, testy z danej problematiky, otázky do diskusie a širšie spektrum odporúčanej literatúry.
      
 
     
Publikácia Vojenská osveta je základnou literatúrou poskytujúcou informácie v oblasti výchovy a tradícií pre široké spektrum profesionálnych vojakov, zamestnancov a vedúcich spoločenskovedných seminárov. S cieľom pomoci a skvalitnenia SVS uvádzame Vojenskú osvetu v elektronickej podobe. 
   
Spoločenskovedný seminár v roku 2018 
            
Mesiac
Téma
Názov
Január-marec

Hlavné úlohy vojenského útvaru (jednotky) na výcvikový rok 2018

Február

T1

25. výročie vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Marec

T2

Súčasný terorizmus a trendy jeho vývoja

Apríl

T3

Rodová rovnosť v podmienkach rezortu obrany

Máj

T4

Vznik, vývoj a charakter hlavných svetových náboženstiev

Jún

T5

Interkultúrna psychológia a služba v medzinárodnom prostredí

September

T6

50. výročie vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa (rok 1968)

Október

T7

100. výročie vzniku Československa

November

T8

Extrémizmus a jeho prejavy v Európe a na Slovensku

December

T9

Emocionálna inteligencia ako súčasť osobnosti

       

Tematický plán SVS na rok 2018 (*.pdf)

              
Obr 1

 TÉMA T5

Prezentácia T5

Test T5

   
Metodická poznámka / Vyhodnotenie testov 2/2017 (*.pdf)
     
Obr 1
TÉMA T6
Prezentácia T6
Test T6
TÉMA T7
Prezentácia T7
Test T7
TÉMA T8
Prezentácia T8
Test T8

TÉMA T9

Prezentácia T9

Test T9

 

 

 

 
Vojenské osvety v elektronickej forme (*.pdf)
  
 

Skočiť na menu
Share